Archive for the ‘Pielęgnowanie chorego w domu’ Category

Obserwowanie chorego

W czasie trwania choroby należy osobę chorą obserwować, aby znać jej samopoczucie, dolegliwości, temperaturę, wiedzieć, jak śpi, czy ma nudności, wymioty, kaszel, jak reaguje na leki, czy jej stan poprawia się, czy ustępują objawy chorobowe itp. Najlepiej jest obserwacje swo­je zapisywać, aby o niczym nie zapomnieć przy powtórnej wizycie lekarza. Zawsze należy go ponownie wezwać, jeśli stan chorego nie pop­rawia się lub pogarsza. Brak poprawy może wskazywać na wystąpie­nie komplikacji i wymaga ewentualnej zmiany leczenia albo nawet przewiezienia do szpitala. Jeżeli chory czuje się lepiej, nie można poz­wolić mu, zgodnie ze zleceniem lekarza, za szybko opuszczać łóżka i nie przerywać podawania leków.

Odwiedziny lekarza w domu chorego

Przygotowanie chorego do odwiedzin. Choremu należy pomóc się rozebrać, położyć do łóżka i zapewnić mu spokój. Przygotować wyniki ostatnio wykonanych badań, najlepiej zapisać, jakie brał lub bierze leki, uświadomić sobie, jak czuł się przed zachorowaniem, jakie obja­wy wystąpiły obecnie. Można krótko zapisać wątpliwości i pytania, aby o niczym nie zapomnieć i przedstawić lekarzowi bez zbędnych słów wszystko to, co istotne.

Jeżeli przewiduje się skierowanie do szpitala, należy przygotować wszystkie rzeczy, które chory musi zabrać ze sobą i nastawić go psy­chicznie na tę ewentualność. Ponieważ pójście do szpitala stanowi najczęściej dla chorego przeżycie negatywne, należy umiejętnie dopro­wadzić do rozładowania istniejącego napięcia i zaakceptowania przez chorego pobytu w szpitalu, co nie jest bez znaczenia dla pomyślnego przebiegu leczenia.

Przyjęcie lekarza. Lekarzowi trzeba dokładnie powiedzieć, na co pacjent chorował, jak był leczony, dać wyniki ostatnio wykonanych badań i dokładnie opisać początek i przebieg obecnego zachorowania. W razie potrzeby należy pomóc lekarzowi przy badaniu, choremu od­wrócić głowę, aby nie oddychał w kierunku lekarza.

Lekarz po zbadaniu chorego może zlecić leczenie w domu albo w szpitalu. Jeśli chory pozostaje w domu, należy dokładnie wysłuchać zleceń lekarza oraz spisać sposób i czas podawania leków.

Przewiezienie chorego do szpitala. Do szpitala powinien z cho­rym pojechać ktoś z domowników. Jeżeli chory był już leczony w szpi­talu, trzeba zabrać ostatni wypis, wyniki ostatnich badań, a także do­wód osobisty i książeczkę ubezpieczeniową. Chory musi zabrać rów­nież przybory toaletowe, nocną bieliznę, szlafrok, skarpetki i ranne pantofle. Znając chorego i orientując się w jego stanie, można wziąć jasiek, książkę, a inne potrzebne rzeczy donieść po porozumieniu się z lekarzem leczącym w szpitalu.