Interakcje szkodliwe

Pierwszą szkodliwą interakcję opisał  Avellaneda. Było to wystąpienie groźnego krwotoku po nagłym odstawieniu luminalu u chorego, który równocześnie zażywał lek nasenny luminal oraz lek przeciwzakrzepowy. Wkrótce wyjaśniono przyczynę tego zjawiska. Okazało się, że luminal działa pobudzająco (indukuje) na aktywność enzymów wątrobowych, wskutek czego szybciej rozkłada się lek przeciwzakrzepowy, co zmniejsza jego działanie. Aby temu przeciw­działać, zwiększono dawkę tego leku. Po kilku dniach zaprzestano po­dawania luminalu, nie korygując dawki leku przeciwzakrzepowego. Tymczasem na skutek braku luminalu rozkład leku przeciwzakrzepo­wego uległ zwolnieniu, co spowodowało gwałtowny wzrost stężenia te­go leku we krwi, osiągający wartości toksyczne. W konsekwencji wy­stąpił krwotok.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.