Leki przeciwwirusowe

Działanie leków przeciwwirusowych polega na zaburzaniu syntezy kwasów nukleinowych wirusów. Ponieważ kwasy te są podstawowymi składnikami wszystkich komórek człowieka, bardzo trudno jest zna­leźć leki swoiście hamujące kwasy nukleinowe wirusa, nie wywierają­ce szkodliwego wpływu na te związki w naszym organizmie. Obecnie zaledwie kilka leków ma w pełni udokumentowane działanie przeciw­wirusowe u człowieka.

Acyklowir i widarabina działają swoiście przeciwko wiru­som opryszczki lub półpaśca, wywołującym też zapalenie mózgu. Leki te hamują także rozmnażanie się wirusa Epsteina – Barra powodują­cego m.in. mononukleozę, chłoniaki i być może raka nosogardzieli. Amantadyna zapobiega wnikaniu wirusa grypy do komórek. Ma ograniczone znaczenie w zapobieganiu grypie, nie ma działania leczni­czego. Idoksurydyna jest stosowana wyłącznie miejscowo w po­staci kropli lub maści w zapaleniach wirusowych rogówki. Nie ma za­stosowania ogólnego ze względu na dużą toksyczność. Zidowudyna (Retrovir, AZT), pierwszy lek przeciw AIDS, hamuje replikację wi­rusa HIV. Działa jednak bardzo krótko (trzeba go podawać co cztery godz.) i jest bardzo toksyczny. Po 6 – 8 tygodniach stosowania uszka­dza szpik kostny (u 70% chorych przerwano jego stosowanie).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.