Zapobieganie chorobom zakaźnym

Preparatami biologicznymi zapobiegającymi powstaniu chorób za­kaźnych są szczepionki, wywołujące odporność czynną organiz­mu przeciwko drobnoustrojom utrzymującą się dłuższy czas, oraz su­rowice, wywołujące krótkotrwałą odporność bierną.

Szczepionki. Są to preparaty biologiczne zawierające odpowiednio przygotowane drobnoustroje lub ich toksyny. Po wprowadzeniu do organizmu człowieka powodują wytwarzanie się jego czynnej odpor­ności, skierowanej przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. Szczepionki mogą zawierać drobnoustroje zabite albo żywe o zjadliwości silnie osłabionej za pomocą zabiegów laboratoryjnych.

Surowice odpornościowe. Są to surowice krwi zawierające duże stężenie przeciwciał przeciwko bakteriom lub wirusom. Otrzymuje się je z krwi ozdrowieńców, którzy przebyli choroby zakaźne, a najczęściej z krwi zwierząt (koni, osłów, bydła rogatego) uodpornionych sztucz­nie. Podanie surowicy wywołuje u człowieka odporność bierną wobec drobnoustrojów, utrzymującą się 3-6 tygodni. Kilkakrotne podanie surowicy zawierającej obce dla człowieka białko, zwłaszcza tego sa­mego zwierzęcia, może wywołać ciężkie reakcje alergiczne, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Stosuje się następujące surowice odpornościowe: przeciwtężcową, przeciwbłoniczą, przeciw zgorzeli gazowej, przeciw jadowi żmij, przeciw jadowi kiełbasianemu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.