Zasady leczenia antybiotykami

Polegają one na ustaleniu rozpoznania bakteriologicznego, a zatem wykryciu bakterii wywołujących zakażenie, zbadaniu ich wrażliwości na poszczególne antybiotyki, dobraniu odpowiednio wysokiej dawki, która daje gwarancję szybkiego zniszczenia bakterii patogennych, oraz ustaleniu czasu trwania leczenia. Antybiotyków nie należy stoso­wać w leczeniu stanów gorączkowych nie spowodowanych przez zaka­żenia bakteryjne.

Przyczynami stopniowo narastającej oporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki było ich stosowanie bez właściwych wskazań, w zbyt małych dawkach i przez zbyt krótki okres. Do pow­stania oporności bakterii na antybiotyki przyczyniło się również ich używanie jako dodatku do paszy przeznaczonej do hodowli zwierząt i ptactwa rzeźnego. Obecnie obowiązuje konwencja międzyna­rodowa zabraniająca używania antybiotyków stoso­wanych w lecznictwie u człowieka do celów hodowlanych.

Rozwój antybiotykoterapii przyczynił się do zmniejszenia śmiertel­ności spowodowanej ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi oraz do opa­nowania bardzo groźnych dotąd chorób, m.in. gruźlicy i kiły.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.