Kontrola tętna

Tętno najczęściej mierzy się na tętnicy promieniowej, w okolicy nadgarstka od strony dużego palca. Na tętnicy kładzie się trzy środ­kowe palce i lekko uciskając — wyczuwa się tętno. Aby zorientować się w odchyleniach tętna od normy, tj. w jego szybkości, napięciu i rytmie, trzeba znać te cechy u zdrowego człowieka. Najlepiej jest sprawdzić tętno u siebie, wtedy łatwiej będzie zorientować się w nie­prawidłowościach tętna u chorego. Szybkość tętna, czyli liczba uderzeń, wynosi u osób dorosłych 66-76 na min; u ludzi starszych może się obniżyć do ok. 60 na min albo ulec przyspieszeniu; u dzieci tętno jest szybsze.

Najtrudniej jest zorientować się w odchyleniach napięcia, które wy­czuwa się jako siłę uderzenia. Tętno prawidłowe u zdrowego człowieka jest dobrze wyczuwalne, uderza zawsze z tą samą siłą i prze­rwy między uderzeniami są jednakowe. Wszelkie odchylenia od tej normy nazywa się arytmią.

Sprawdzając tętno należy chorego posadzić lub położyć, rękę jego oprzeć np. na materacu, ułożyć trzy swoje palce na tętnicy promienio­wej i, wyczuwając już tętno, liczyć je przez minutę, pamiętając jedno­cześnie o innych cechach tętna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.