Płyny odkażające i ich zastosowanie

Kupując środek odkażający należy dokładnie zapoznać się z wa­runkami, w jakich działa bakteriobójczo (stężenie, temperatura, czas działania); dane te są zwykle umieszczone na nalepce. Odkażając wy­daliny lub wydzieliny należy je dokładnie zmieszać z płynem odkaża­jącym, bieliznę i inne przedmioty całkowicie w nim zanurzyć, ponie­waż każdy stosowany środek działa na bakterie tylko w bezpośred­nim kontakcie.

Odkażanie rąk. Ręce należy najpierw umyć wodą z mydłem, a na­stępnie na krótko zanurzyć w jednym z następujących płynów: w 0,5% roztworze chloraminy, lizolu (1 łyżka na litr wody) lub w 5% dessonie.

Odkażanie naczyń. Naczynia najlepiej jest odkażać przez 10-minutowe gotowanie w wodnym 2% roztworze sody. Można je też moczyć (również grzebienie, szczotki itp.), np. przez 2 godziny w 1% roztworze chloraminy lub zanurzyć (także sztućce) w ciepłym roztworze incodyny B. Odkażone naczynia należy bardzo dokładnie spłukać pod bieżą­cą wodą.

Odkażanie bielizny. Bieliznę odkaża się gotując ją przez 10 min w wodzie z 2% dodatkiem sody lub mocząc przez 2 godz. np. w 1% roz­tworze chloraminy, w 3% lizolu, w 1% dessonie.

Odkażanie wydalin i wydzielin (plwociny). Wydaliny i wydzieli­ny odkaża się przygotowując 5% roztwór chloraminy lub 6% lizolu, który wlewa się do połowy spluwaczki albo wiadra. Po napełnieniu naczynia wydalinami można po 2 godz. odkażony materiał wylać do ubikacji. Wydaliny można też posypać obficie wapnem chlorowanym albo chloraminą na okres 2 godz.

Odkażanie basenu. Basen i kaczkę należy zanurzyć np. na 15 min w ciepłym 5% roztworze incodyny lub na 2 godz. w 1% stericolu, 5% roztworze lizolu lub 3% chloraminie, następnie dobrze spłukać bieżą­cą wodą.

Odkażanie innych przedmiotów. W warunkach domowych odzież i kołdry, po uprzednim oczyszczeniu szczotką maczaną np. w 5% lizo­lu lub 3% chloraminie, poddaje się działaniu słońca. Odzież dobrze od­każa się też prasowaniem gorącym żelazkiem przez mokrą ścierkę. Zabawki nadające się do gotowania najlepiej gotować przez 10 min, inne moczyć przez 30 min w 3% chloraminie (odbarwia) lub w 3% lizolu. Tanie zabawki, czasopisma itp. najlepiej jest spalić. Wannę należy umyć 3% roztworem chloraminy, 1% stericolem lub 0,3% lizolem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.