Związki saponinowe – toksyczne działanie leków roślinnych

Znajdujące się w roślinach saponiny, w daw­kach leczniczych pobudzają nieznacznie wytwarzanie śliny, drażnią błony śluzowe jamy ustnej, gardła i krtani, wzmagają odruch wykrztuśny. Nawet niewielkie przedawkowanie przetworów lub preparatów zawierających saponiny powoduje nadmierne ślinienie, nudności, a u osób zbyt wrażliwych — wymioty. Jeżeli przyjęta doust­nie dawka saponin jest zbyt duża, może dojść do uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego i wystąpienia objawów ogólnych, m.in. bólu i zawrotów głowy, zaburzenia akcji serca i krążenia, silnego bólu i nieżytu oskrzeli. Brak jest natomiast zmian w obrazie krwi, po­nieważ saponiny nie ulegają resorpcji w jelitach, choć są truciznami hemolitycznymi in vitro.

Przykłady niekorzystnych działań wielu roślin leczniczych wskazują na konieczność ostrożniejszego i racjonalniejszego ich stoso­wania. Należy zwłaszcza przestrzegać przed samolecznictwem, polega­jącym na bezkrytycznym opieraniu się na niesprawdzonych lub nie­kiedy wręcz błędnych wiadomościach o ziołach, przekazywanych ust­nie lub w anonimowych notatkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.